A

AutoShoutoutBot

Auto Shoutout to streamers who raid or those you wish to recognize